• สายด่วน สคบ.1166

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) สั่งการให้ สคบ. ดำเนินการตามนโยบายในการปราบปรามการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยให้ลงพื้นที่จับกุมผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากุ ในย่านจอมทอง

06 ก.ย. 2562( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )