• สายด่วน สคบ.1166

สคบ.ประชุมหารือกำหนดแนวทางบูรณาการตรวจฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

15 ก.ค. 2562


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )