• สายด่วน สคบ.1166

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมหารือในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าและบริการในอำเภอเมือง​ จังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานประจำจังหวัดได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ทหารและตำรวจ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อวางเป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าประเภททองรูปพรรณ ฉลากสินค้า ฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม สินค้าอันตราย และหลักฐานการจองรถยนต์ใหม่ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการตรวจสอบหลักฐานการจองรถยนต์ใหม่ ๓ แห่ง พบว่าหลักฐานการจองรถใหม่ถูกต้อง ๒ แห่ง และหลักฐานการจองรถใหม่ไม่ถูกต้อง แห่ง ตรวจสอบผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ ๗ แห่ง พบว่าจัดทำฉลากสินค้าถูกต้องทั้งหมดตรวจสอบฉลากสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ มือถือและอุปกรณ์เสริม​​ ร้าน พบว่าการจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง ๑ ร้าน ตรวจสอบการจัดทำฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ร้านพบว่าจัดทำฉลากสินค้าถูกต้องทั้ง ร้าน ตรวจสอบสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย​​ ไม่พบว่ามีการจำหน่ายสินค้าที่มีคำสั่งห้ามขายในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ สคบ. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้าและบริการต่อไป


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )