• สายด่วน สคบ.1166

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ... 180 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2555 22 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2554 20 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 16 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2554 19 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2554 ... 18 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2554 17 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ... 152 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2554 ... 202 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน พฤษภาคม 2554 ... 166 ครั้ง