ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคเพื่อสร้างความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท โฮมพลาซ่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. จัดสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครู เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
18 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. แนะแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้องแก่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
17 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหาร สคบ. ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองเกียรติยศผู้ประสบความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๖
15 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมสัมมนา“รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙”
13 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. เยี่ยมชม Central Lab Thai เสริมพลังพันธมิตรด้านการทดสอบสินค้าและเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
12 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ สคบ.
12 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. ประชุมหารือในการบูรณาการความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ
12 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างดอกไม้สด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากสารฟอร์มาลีนในดอกไม้สด
9-11 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. นำร่องป้องกันละเมิดสิทธิ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดตรัง
11 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากพวงมาลัยดอกไม้สดใส่สารฟอร์มาลีน
11 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๖๖ โฉมใหม่
6 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. สัมมนาฯ พิจารณาแผนการจ่ายผลตอบแทน ครั้งที่ ๒ (เชิงลึก) ตาม พ.ร.บ. ขายตรงฯ ประจำปี ๒๕๕๖
5 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. รุกให้ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคในเขตการปกครองท้องถิ่น
11 ก.พ.56 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. เสริมความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคแก่เยาวชน
31 มกราคม 2556 ประชุมคคบ. ครั้งที่ 1/2556
24-26 มกราคม 2556 สคบ. จัดโครงการ “ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค”
ร่าง แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2556-2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)