ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
13 มีนาคม 2556 สคบ. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
12 มีนาคม 2556 สคบ. หารือ กสทช. เรื่องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
11 มีนาคม 2556 สคบ. ร่วมชมนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน
11 มีนาคม 2556 สคบ. บริจาครถยนต์ใช้แล้ว
11 มีนาคม 2556 สคบ. เข้าพบกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8 มีนาคม 2556 ประชุมคณะทำงานประสานองค์กรภาคประชาชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
6 มีนาคม 2556 สคบ. หารือ จ.สมุทรสงคราม เตรียมขยายเครือข่ายภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค
6 มีนาคม 2556 สคบ.หารือความร่วมมือกับกศน.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่AEC
5 มีนาคม 2556 สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสินค้าอันตรายหน้าโรงเรียน
5 มีนาคม 2556 สคบ. หารือร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้บริโภคในอาเซียน
5 มีนาคม 2556 สคบ. เสริมความรู้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเทศบาลและอบต.รุ่นที่ ๖๕
4 มีนาคม 2556 สคบ. มอบนโยบายด้านขายตรงแก่สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย
4 มีนาคม 2556 สคบ. เยี่ยมชมยูนิลิเวอร์ สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองผู้บริโภค
27-28 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. สัมมนาภาคธุรกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตาก เพื่อรองรับ AEC
26 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. สร้างเครือข่ายประชาชน มุ่งปรับทิศทางคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
25 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
สคบ. หารือร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้บริโภคในอาเซียน
21 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. สร้างความเข้าใจในภารกิจแก่ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
21 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. รณรงค์ผู้ประกอบการชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
20 กุมภาพันธ์ 2556 สคบ. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หาแนวทางป้องกันปัญหารถยนต์คันแรก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)