ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มีนาคม 2556 ประชุมคคบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
27 มีนาคม 2556 สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
26 มีนาคม 2556 สคบ. เตรียมความพร้อมการจัดงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๖" ครั้งที่ ๒
22 มีนาคม 2556 สคบ. ร่วมงาน "สยามธุรกิจสัญจร มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพทั่วไทย"
21 มีนาคม 2556 สคบ. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
21 มีนาคม 2556 สคบ. ร่วมโครงการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
20 มีนาคม 2556 สคบ. จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นเด็กและเครื่องเล่นสวนสนุก
19-21 มีนาคม 2556 โครงการประชุมสัมมนา “ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยเพื่อรวมพลังเอาชนะยาเสพติด และธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์เพื่อผู้บริโภค”
นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคบ. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556
นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมทบกองทุนสวัสดิการ สคบ. ชิงถ้วยเกียรติยศ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18 มีนาคม 2556 กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมทบกองทุนสวัสดิการ สคบ.
14-15 มีนาคม 2556 สคบ. สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร
13 มีนาคม 2556 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ สคบ.
ข่าวฝากจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศ การยื่นข้อเสนอการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน
รายละเอียดโครงการสัมมนามอบใบสำคัญการจดทะเบียนขายตรง
ข่าวฝากจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศ การยื่นข้อเสนอการดำเนินงานตามโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้ด้าน
สคบ.หารือร่วมกับ U.S.CPSC และ สมอ. เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค
14 มีนาคม 2556 แถลงข่าว “ขายลวดดัดฟันเถื่อน ระวังโทษหนัก”
13 มีนาคม 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)