• สายด่วน สคบ.1166

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 164 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 170 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2555 29 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ... 200 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ... 163 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ... 175 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2555 ... 196 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2555 ... 210 ครั้ง