ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการกรณีโครงการภูพระนางกระบี่รีสอร์ทแอนด์สปา
สคบ.ออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเชียงใหม่
สคบ.รุกจัดระเบียบธุรกิจขายตรงฯ...กำหนดมาตรฐานองค์กรวิชาชีพขายตรงและตลาดแบบตรงไทย
ประชุมเตรียมความพร้อม สคบ. สัญจรจังหวัดกาญจนบุรี
สคบ.แนะแนวการจัดทำผลงาน เพื่อขอการประเมินบุคคลฯ
สคบ. เร่งตรวจพิสูจน์สินค้า “บารากุไฟฟ้า”
สคบ. มอบวุฒิบัตรพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1
สคบ. ยกระดับ Call Center กำหนดมาตรฐาน ISO สำหรับผู้ประกอบการ
สคบ.ตรวจสอบบ้านชำรุดบกพร่อง
สคบ. ร่วมยินดี 84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย
สคบ. สัมมนากำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ๖ พ.ศ.2558
สคบ. จับมือ สปสช. ลงนามบันทึกความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบ. ออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจลพบุรี
สคบ. จัดประชุมประชาพิจารณ์(ร่าง)หลักเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ฯ
สคบ.จัดประชุมประชาพิจารณ์(ร่าง)หลักเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ฯ
สคบ.ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค(Call Center)ดีเด่น
ลคบ.บรรยายพิเศษในหัวข้อ "สคบ.จุคุ้มครองอย่างไรเมื่อไร้เส้นแบ่งแดน"
ผู้บริโภคอุ่นใจ...สคบ.ดูแลในช่วงตรุษจีน
สคบ.ออกตรวจความปลอดภัยของการให้บริการท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ต
สคบ. ประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)