ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.ลงพื้นที่ "ตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้า ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้าที่นอน และเครื่องนอน"
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
เอกสารสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๕
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) เรื่อง ให้โฟมที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) เรื่อง ให้กระติกพลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
การประชุม คคบ.ครั้งที่ 7/2560
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่..) พ.ศ.. คำชี้แจงการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และ สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ ( ฉบับที่..) พ.ศ..
ข้อควรระวังการซื้อ - ขายสินค้าออนไลน์
สคบ.เตือนภัย"หน้าไม้จิ๋ว"ของเล่นอันตราย
ร่วมแสดงความเห็น (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่... (พ.ศ. ..)
แถลงข่าวผลการดำเนินงานของ สคบ.
สคบ. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทผู้ผลิตโฟม
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2560 - 2564 )
การประชุม คคบ.ครั้งที่ 6/2560
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตกระติกพลาสติก
สคบ. เสนอผู้ว่าฯสมุทรปราการ "ปิดผับดังเมืองปากน้ำ ลอบให้บริการบารากู่ เปิดเกินเวลา แถมยาเสพติดเกลื่อน"
สคบ.ไม่เกี่ยว กิจกรรม "สคสบ.สัญจรเพื่อการกุศล"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)