ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> สมัครงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
สมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(เพิ่มเติม)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากร
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายคลังและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนบนเว็บไซต์ของ สคบ.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย (Agent)บนเว็บไซต์ของ สคบ.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร กองกฎหมายและคดี
ประกาศ (เพิ่มเติมขอบเขตและรายละเอียด) เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย (Agent) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมายและคดี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 10 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)