ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ. ออกตรวจเครื่องเล่นสวนสนุกช่วงปิดเทอม
สคบ.ฟ้องคดี เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภคกว่า 4 ล้านบาท
สคบ. สัญจรจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ น่าน
สคบ. ร่วมลงนามข้อตกลงในการเสรติมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ตามหลักจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
โครงการ สายลับ... ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 (ส่วนกลาง)
โครงการอบรมความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในท้องที่ (อุดรธานี)
สคบ. เปิดประชาพิจารณ์ปรับปรุงกฎหมายขายตรง
สคบ. ฟ้องคดีโครงการคอนโดฯ เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภคกว่า 12 ล้านบาท
สคบ.สัญจรจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
สัมมนา เรื่อง "ทบทวนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องฉลาก เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก"
สคบ. ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าว เรื่องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์
การรณรงค์เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคสากล ประจำปี ค.ศ. 2015 (World Consumer Rights Day: WCRD 2015)
Professor Luke Nottage ที่ปรึกษา "โครงการสนับสนุนการวิจัยและการประชุมหารือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค" เข้าสัมภาษณ์ สคบ.
สคบ. กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สัมมนา เรื่อง "ทบทวนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑"
อบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
สคบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธุรกิจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
สคบ. สัมมนาขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานดำเนินคดีแทนผู้บริโภค และขั้นตอนและระยะเวลาการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
สคบ. สัมมนาการจัดทำฉลากดอกไม้เพลิงและอ่างอาบน้ำสำหรับเด็ก
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)