ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สคบ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA)
“การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ..."
การใช้ข้อความถวายพระพรทางสื่อหนังสือพิมพ์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชม สคบ.
สคบ.จัดกิจกรรม "รู้เท่าทันสินค้าอันตราย"
คณะผู้บริหาร Ministry of Industry and Commerce จาก สปป.ลาวเข้าเยี่ยม สคบ.
สคบ.ร่วมงานวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
สคบ.รณรงค์การเล่นดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปลอดภัย
สคบ.ลงบพื้นที่ตรวจพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบ.หารือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อใช้ตรวจสอบ
สคบ.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2559
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพฯ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
สคบ.ตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางองค์กรของสคบ.
ประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของ สคบ.
สคบ. ตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่านบางบอน
สคบ.ตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่านบางพลี
สคบ.ตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่านรังสิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)