ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
มอบวุฒิบัตรวิทยากรตัวคูณ สคบ. รุ่น 1
สคบ.จัดทำประชาพิจารณ์ ปรับปรุงกฎหมายด้านการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
สัมมนาเลือกซื้อ เลือกใช้ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
สัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ....
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ....
หารือการลดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น แนะห้างสรรพสินค้า "ให้แสดงฉลากกระเช้าของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สคบ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภูฏาน
เยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สปน. และ สกว.
สคบ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Consumers Association of Singapore (CASE)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ขับเคลื่อนการลดพื้นที่ว่างในบรรจุภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขาธิการ สคบ. รับมอบโล่ขอบคุณ
สคบ. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน
สคบ.ฟ้องคดีแพ่ง เรียกเงินคืนให้ผู้บริโภคกว่าล้านห้าแสน
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สคบ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA)
“การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ..."

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)