ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559"
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "สวนน้ำ ปลอดภัย สวนสนุก น่าเล่น" ชะอำ
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "สวนน้ำ ปลอดภัย สวนสนุก น่าเล่น" หัวหิน
ผลรางวัลโครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 14
สคบ.กับการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 3
สคบ.สัญจร จังหวัดนครราชสีมา
สคบ.จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ "ร่างพ.ร.บ. การกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้า พ.ศ. .... (Product Safety Law)" และ "ร่างพ.ร.บ.การแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริดภค พ.ศ. ...."
สคบ.อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศ
สารวันคุ้มครองผู้บริโภค
สคบ.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "รู้เท่าทันสินค้าอันตราย"
สคบ.ร่วมประชุมส่วนราชการในการกำกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สคบ.รณรงค์สงกรานต์ "เล่นน้ำประหยัด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค"
สคบ.ต้อนรับ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตแป้งเพื่อใช้เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและนิติการของ สคบ.
โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการ “ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ”
โครงการ "เลือกซื้อ เลือกใช้ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" ครั้งที่ ๒
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ "สคบ.สัญจร จังหวัดนครราชสีมา"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)