ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> สมัครงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
สมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก กองกฎหมายและคดี โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และสำนักแผนกและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนตปท.) โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-141-3480)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติหน้าที่กองกฎหมายและคดี (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจนท.ผู้ปฏิบัติงานรับสาย , จนท.ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ , จนท.พัสดุ และ จนท.การเงินและการบัญชี
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ของสำนักนายกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)