ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ดี พี แลนด์ จำกัด (โครงการบ้านเวียงเทพ ศรีนครินทร์)
สคบ. ระดมความคิดเห็นกำหนดมาตรการควบคุมสัญญา FITNESS
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของผู้ตรวจราชการ ฯ
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ออกมาตรการคุมเข้ม การเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือการส่งข้อความสั้นในระบบ SMS
สคบ.จัดสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากในพื้นที่เช่า
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากในพื้นที่เช่า
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการ มอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์
ผลการสอบสัมภาษณ์การรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
แบบ FORM รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างศิลป์ ระดับชำนาญงาน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สคบ. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒ อัตรา
สคบ. เตือนผู้บริโภคอย่ารับแจกซิมโทรศัพท์มือถือฟรี
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
รับสมัครกรรมการ รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๘
แจ้งหนังสือที่ นร 0307/ว 8253 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 52 เรื่อง แนวทางการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)