ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมการมอบโล่รางวัลโครงการ "บ้านติดดาว สคบ." ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาเรื่อง การเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆฯ ครั้งที่ ๒ (จังหวัดชลบุรี) ...
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท พฤกษมณฑล จำกัด
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ...
ภาพกิจกรรมตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ...
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาบูรณาการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๓ ...
อำนาจการ “ตรวจ ค้น ยึด... ปรับ” ของ สคบ.
ข้อเท็จจริงกรณีตำรวจขายตรง
ภาพกิจกรรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ...
ภาพกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี กับ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่ ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆฯ ครั้งที่ ๒ (จังหวัดจันทบุรี) ...
ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๙ ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาเรื่อง การเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆฯ ครั้งที่ ๒ (จังหวัดนครสวรรค์) ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนา "โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๒" ...
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ...
ภาพกิจกรรม สคบ. จัดระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง ยกเลิก และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบั ...
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา "ด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ...
ภาพกิจกรรม สคบ.ปฏิบัติการเชิงรุก ขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)