ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลคดีเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลล้มละลาย โครงการมณฑลทอง คอนโดทาวน์
แจ้งผลคดีเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลล้มละลาย โครงการบ้านศรีอริยะ
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท วันซิกซ์ตี้เอท บี.เอส. จำกัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกาย
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ... ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๓ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รมต.องอาจ มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง
สคบ. จัดโครงการรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กำหนดจัด “โครงการรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๐” รอบแรก (ครั้งที่ ๓) ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสมาน ปางวัชรากร) และอุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (นายอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ) เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 737 ครั้ง
โครงการรณรงค์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ภายใต้คำขวัญ “ฉลากครบ โฆษณาไม่ผิด พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค” ...
วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) เวลา ๑๔.๑๕ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เป็นประธานเปิดงานแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการ
อ่าน 6120 ครั้ง
สคบ. จัดโครงการรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดเลย ...
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กำหนดจัด “โครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์
อ่าน 982 ครั้ง
สคบ. ร่วมกับ ปคบ. ตรวจสอบ “ปืนอัดลมเลเซอร์” ...
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานแถลงข่าวผลการทดสอบพิสูจน์ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจาก “ปืนอัดลมเลเซอร์” ณ ห้องประชุมปราศจากศัตรู ชั้น ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
อ่าน 1131 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าววัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ...
ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในว ...
สคบ. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ...
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณสนามเด็กเล่นปลอดภัยตัวอย่าง ...
สคบ. จัดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ...
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตและตรวจสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ...
สคบ. จัดประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบงานด้านการฟ้องคดีและบังคับดี ...
สคบ. จัดโครงการประชุมประจำปีเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภคและพิธีมอบหนังสือรับรองชมรมคุ้มครองผู้บริโ ...
สคบ. จัดโครงการประกวดชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
โครงการ "ดูฉลากให้มั่นใจ จะปลอดภัยเมื่อบริโภค"
สคบ. จัดโครงการประกวดชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)