ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 26 มี.ค. 2554 ...
โครงการ สคบ สัญจร จ สุรินทร์ 23-24 มี.ค. 2554 ...
การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 14-15 มี.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ 9-11 มี.ค. 2554
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานเครือข่ายสหภาพแรงงาน ครั้งที่ 1 8 มี.ค. 2554 ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง สคบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนฯ กรมส่งเสริมการปกครอง 7 มี.ค. 2554 ...
แถลงข่าวการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 4 มี.ค. 2554 ...
โครงการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 นโยบายการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 2-3 มี.ค. 2554 ...
โครงการสถานีประชาชน สัญจร (ระยอง) 25 ก.พ. 2554 ...
สัมมนาจัดทำหลักสูตรกฎหมายธุรกิจขายตรง 21 ก.พ. 2554
รมต. แถลงข่าวเตือนผู้บริโภค สิ่งทอนาโนปลอม 21 ก.พ. 2554 ...
ประชุม สคบ. สัญจร จ.สุรินทร์ 16 ก.พ.2554 ...
โครงการประกวดชุดนิทรรศการ (เชียงราย) 11 ก.พ. 2554 ...
โครงการสายลับตรวจจับโฆษณา (โคราช) ครั้งที่ 3 10 ก.พ. 2554 ...
โครงการสายลับตรวจจับโฆษณา (อุดร) 8 ก.พ. 2554
โครงการจัดทำ(ร่าง)แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค (2555-2558) 2-4 ก.พ. 2554
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลืมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
สคบ. เร่งรัด “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว”
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ฯ
อ่าน 1019 ครั้ง
เอกสาร (ร่าง) แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
โครงการการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)