ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ. จัดฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โครงการทบทวนการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-FL และประเมิน Self ...
สคบ. จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น 27-28 ก.ย 2554
สำรวจโฆษณาสินค้าเกินจริงเพียบ
โพลล์ชี้ผู้บริโภคเกินครึ่งถูกโฆษณาหลอก
นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการ สคบ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 13 ก.ย 2554
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสคบ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 13 ก.ย 2554
"สุรวิทย์ยกเครื่อง สคบ."
นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 8 ก.ย 2554
นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยสินค้าหน้าโรงเรียน" 7 ก.ย 2554
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเ ...
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดินทางมาตรวจเยื่ยมสคบ. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 6 ก.ย 2554
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบนโยบายการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๕ ข้อ เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาคุณธรรมผู้ประกอบการ สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค
สคบ. จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น วันที่ 2 กันยายน 2554 ณ จังหวัดบึงกาฬ
สคบ. จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ร่างกฎกระทรวงกำหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมที่มีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ....
ผู้บริหาร สคบ. เข้าพบนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี 29 ส.ค. 2554
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการฯ สคบ.เข้าร่วมออกอากาศในรายการ ร่วมมือร่วมใจประเด็นการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 29 ส.ค 2554
สคบ. จัดโครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ของ สคบ. 27 ส.ค 2554
สคบ. งัดกฎหมายลงดาบฟิตเนส "มั่วสัญญา" สถิติร้องเรียนทะลัก-สั่งคืนค่าเมมเบอร์
"หมอสุรวิทย์"ลุยงานเชิงรุก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)