ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> สมัครงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
สมัครงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา เพื่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์เฝ้าระวังทางสื่อต่างๆ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)