• สายด่วน สคบ.1166

คำสั่ง

 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2550 เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว 105 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง 261 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2548 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก หรือ Blowing Balloon" 140 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2546 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง เป็นการชั่วคราว 152 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3/2535 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์" หรือ "ลูกโป่งพลาสติก" หรือ "blowing ballon" เป็นการชั่วคราว 84 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 06/2529 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย 124 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้า"ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือตัวดูดน้ำ" 146 ครั้ง