• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่ายคุ้มครอง

 
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 03 ก.ย. 2562 1 ครั้ง
การประชุมขับเคลื่อนการงานด้านการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 27 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
สคบ.ประสานความร่วมมือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
มุ่งพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
การประชุมสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 05 ก.ค. 2562 3 ครั้ง
กิจกรรมผู้ประกอบการไทยใส่ใจสังคมเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน 28 มิ.ย. 2562 0 ครั้ง
สคบ.สนับสนุนโครงการมือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ 21 มิ.ย. 2562 2 ครั้ง
ประชุมสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 07 มิ.ย. 2562 4 ครั้ง
คลินิก สคบ. เขตหนองแขม 06 มิ.ย. 2562 1 ครั้ง
คลินิก สคบ. เขตบางรัก 28 พ.ค. 2562 3 ครั้ง