• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่ายคุ้มครอง

 
การประชุมสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 05 ก.ค. 2562 0 ครั้ง
กิจกรรมผู้ประกอบการไทยใส่ใจสังคมเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน 28 มิ.ย. 2562 0 ครั้ง
สคบ.สนับสนุนโครงการมือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ 21 มิ.ย. 2562 2 ครั้ง
ประชุมสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 07 มิ.ย. 2562 4 ครั้ง
คลินิก สคบ. เขตหนองแขม 06 มิ.ย. 2562 1 ครั้ง
คลินิก สคบ. เขตบางรัก 28 พ.ค. 2562 3 ครั้ง
คลินิก สคบ. บางกอกน้อย 22 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
สคบ.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 21 พ.ค. 2562 3 ครั้ง
สคบ.กับ 9 มหาวิทยาลัย จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 21 พ.ค. 2562 1 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง "รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0” (ครั้งที่ 2) 21 พ.ค. 2562 1 ครั้ง