• สายด่วน สคบ.1166

ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. / ข่าวเครือข่าย

 
ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 06 พ.ย. 2562 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 11 ต.ค. 2562 6 ครั้ง
สคบ. ร่วมบูรณาการความร่วมมือการกับ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนวินาศภัย 10 ต.ค. 2562 3 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 02 ต.ค. 2562 5 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 27 ก.ย. 2562 15 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 03 ก.ย. 2562 7 ครั้ง
การประชุมขับเคลื่อนการงานด้านการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 27 ส.ค. 2562 4 ครั้ง
สคบ.ประสานความร่วมมือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ส.ค. 2562 3 ครั้ง
มุ่งพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
การประชุมสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 05 ก.ค. 2562 3 ครั้ง