จัดซื้อจัดจ้าง

 
เผยแพร่แผนบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 พ.ค. 2561 1 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฺด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยระบบสนทนาออนไลน์ ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ 21 พ.ค. 2561 5 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ 21 พ.ค. 2561 3 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนโครงการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค 19 เม.ย. 2561 14 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 มี.ค. 2561 39 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการผลิตและเผยแพร่ฯ) 05 มี.ค. 2561 53 ครั้ง
ราคากลางผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 25 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 ม.ค. 2561 6 ครั้ง
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ธ.ค. 2560 9 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29 พ.ย. 2560 2 ครั้ง