จัดซื้อจัดจ้าง

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 พ.ย. 2561 7 ครั้ง
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 2 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 2 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ กองกฏหมายและคดี 24 ต.ค. 2561 26 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ต.ค. 2561 12 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ต.ค. 2561 14 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561 7 ครั้ง
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ต.ค. 2561 3 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 16 ต.ค. 2561 120 ครั้ง
ใบยื่นข้อเสนอจ้างเหมาบริการ 16 ต.ค. 2561 44 ครั้ง