จัดซื้อจัดจ้าง

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 มี.ค. 2561 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการผลิตและเผยแพร่ฯ) 05 มี.ค. 2561 6 ครั้ง
ราคากลางผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 4 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 ม.ค. 2561 0 ครั้ง
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ธ.ค. 2560 1 ครั้ง
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 37 อัตรา 30 พ.ย. 2560 6 ครั้ง
ใบยื่นข้อเสนอจ้างเหมาบริการ (ใบสมัครงาน) 30 พ.ย. 2560 0 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29 พ.ย. 2560 0 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น 28 พ.ย. 2560 8 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2560 10 ครั้ง