จัดซื้อจัดจ้าง

 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561 0 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561 0 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน ๑๓๙ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 ก.ย. 2561 0 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 21 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุม (ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดโครงการเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน (We Change World Change) 18 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2561 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระร้องทุกข์ และระบบบูณาการ 12 ก.ย. 2561 4 ครั้ง