• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2562 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2562 10 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ก.ย. 2562 29 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 409 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 17 มิ.ย. 2562 2881 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พ.ค. 2562 2506 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2562 2950 ครั้ง
ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 26 เม.ย. 2562 2841 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562 2923 ครั้ง
ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 19 เม.ย. 2562 1133 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562 894 ครั้ง