จัดซื้อจัดจ้าง

 
เผยแพร่แผนบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 พ.ค. 2561 15 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนโครงการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค 19 เม.ย. 2561 21 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 มี.ค. 2561 52 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการผลิตและเผยแพร่ฯ) 05 มี.ค. 2561 69 ครั้ง
ราคากลางผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 33 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 ม.ค. 2561 13 ครั้ง
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 ธ.ค. 2560 14 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29 พ.ย. 2560 4 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น 28 พ.ย. 2560 50 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2560 32 ครั้ง