• สายด่วน สคบ.1166

จัดซื้อจัดจ้าง

 
ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 2562 13 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2562 15 ครั้ง
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 2562 14 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 21 ม.ค. 2562 19 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 16 ม.ค. 2562 18 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2562 6 ครั้ง
ราคากลางจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ม.ค. 2562 6 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 2 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2562 2 ครั้ง
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 2 ครั้ง