ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชี้แจงเรื่องร้องเรียน กรณีรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเฟียสต้าและโฟกัสชำรุดบกพร่อง
สคบ.ชี้แจงกรณี "ผู้จัดการออนไลน์" เสนอข่าวเกี่ยวกับ "ผลการดำเนินงานของ สคบ.
สคบ. รายงานผลประชุมที่อินโดนีเซียฯ ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2560
สคบ. รายงานผลโครงการทบทวนกระบวนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่างชาติฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2560
สคบ.รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการ กรณีเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์ Max Nano
"จับผู้ลักลอบขายลวดดันฟันแฟชั่นผ่านอินเทอร์เน็ต ย่านพระโขนง"
ชี้แจงคลิปรายการ "เป็นเรื่อง" กรณีผู้เสียหายกินยาลดความอ้วนจนประสาทหลอน
การประชุม คคบ.ครั้งที่ 9/2560
ด้วยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง(ฉบับที่3)พ.ศ.2560มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กันยายน 2560 สคบ.จึงขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ซึ่งจดทะเบียนประกอบการธุรกิจขายตรงอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ ให้ดำเนินการดังนี้
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
สคบ.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สคบ.ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560
การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคลือบเครื่องยน์ Max Nano
สคบ.ทบทวนกระบวนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่างชาติ ในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน
สคบ.รณรงค์ร่วมใจ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
“ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค Call Center ประจำปี 2560”
โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคระดับอาเซียน ครั้งที่ 2
"ปฏิบัติการขยายผลจับกุมคลังสินค้าบารากู่"

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)