ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล(ก.พ.)ทุนพัฒนาข้าราชการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สคบ.ร่วม "สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก"
หารือเพื่อบูรณาการ "จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังร่วมกัน"
โครงการประชุมสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ณ. 18 ธ.ค. 60
คคบ.มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2559
สคบ.สุ่มตรวจการให้บริการสายการบินในช่วงเทศกาลปีใหม่
ชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สคบ."
การประชุม คคบ. ครั้งที่ 11/2560
สคบ.สุ่มตรวจโปรโมชั่นสินค้า กำชับผู้ประกอบการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
สคบ.ร่วม รวมพล "คนแพะและหนี้" จังหวัดเชียงใหม่
สคบ. ร่วม รวมพล "คนแพะและหนี้" จังหวัดขอนแก่น
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
"หนังสั้น @สคบ.ครั้งที่ 2"
"หนังสั้น @สคบ.ครั้งที่ 2"....เริ่มแล้ว
สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" (ครั้งที่ 4)
การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ครั้งที่ ๒)
การสรรหาผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ครั้งที่ ๒)
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้าประเภทตะแกรงเหล็กย่างหรือเตาปิ้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)