• สายด่วน สคบ.1166

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประกอบธุรกิจขายตรง

 
แบบตรวจสอบเอกสารคำขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง (แบบจดทะเบียนใหม่) 07 ก.พ. 2561 736 ครั้ง
แบบตรวจสอบเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ (ขต.1/1) 06 ก.พ. 2561 391 ครั้ง
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน (ขต.1/1) 05 ก.พ. 2561 257 ครั้ง
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารและหลักฐานการประกอบธุรกิจขายตรง (ขต.1/1) 04 ก.พ. 2561 306 ครั้ง
แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท 03 ก.พ. 2561 255 ครั้ง
แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน 02 ก.พ. 2561 216 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 01 ก.พ. 2561 429 ครั้ง
คำขอจดทะเบียนขายตรง 16 พ.ย. 2555 529 ครั้ง