สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 194 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 280 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไป เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 196 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 123 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 1043 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 928 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 109 ครั้ง
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและยื่นข้อเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 45 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 37 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 60 ครั้ง
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 37 อัตรา 30 ครั้ง