สมัครงาน

 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 543 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 529 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 43 ครั้ง
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและยื่นข้อเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 11 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 37 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 22 ครั้ง
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ 4 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ 51 ครั้ง