สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 726 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ... 682 ครั้ง
ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ชั้น ๓ - ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) 301 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 595 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 521 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไป เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 430 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 280 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 1231 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 1078 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานใน สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 159 ครั้ง