ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องจัดเก็บเอกสาร (30 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ (21 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.ย. 2560)
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรทัศน์ ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ส.ค. 2560)
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (18 ก.ย. 2556)

หน้า : [1]
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)