ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
หน้าหลัก >> การประกาศราคากลาง (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีประกาศเชิญชวน)
การประกาศราคากลาง (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีประกาศเชิญชวน)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา (3 ส.ค. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา (27 มิ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดจ้างทำกิจกรรม (Events) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการ สคบ. สัญจร (10 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. - 30 พ.ย. 59) (30 ก.ย. 2559)
ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ราคากลางการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ราคากลางการจัดจ้างแปลเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค (28 ก.ค. 2559)
ราคากลางการจัดจ้างทำกิจกรรม (Events) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (12 ก.ค. 2559)

หน้า : [1]
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)