ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     

ข้อมูลผู้ขอรับ สคบ.สาร

ส่วนที่ 1 : กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน และโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน
Description : ผู้ที่สมัครขอรับ สคบ.สาร ต้องสามารถนำ สคบ.สาร ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสาร
* รหัสบัตรประชาชน ::
 
ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ::
 
* ชื่อ ::
 
* นามสกุล ::
 
* ที่อยู่ ::
 
* จังหวัด ::
 
จังหวัด อำเภอ
ตำบล    
*ประเภทสมาชิก ::
* รหัสไปรษณีย์ ::
 
* หมายเลขโทรศัพท์ ::
 
หมายเลขโทรสาร ::
 
* E-mail ::
 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)