• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. ขอเลื่อน การประกาศผลและมอบรางวัล “ผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” เป็นวันที่ 3 กันยายน 2562

23 ส.ค. 2562


สคบ. ขอเลื่อน การประกาศผลและมอบรางวัล "ผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค" เป็นวันที่ 3 กันยายน 2562 

เนื่องจากมีกิจกรรมเร่งด่วน (การประชุม คคบ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562) 
ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลและประกาศผล จะจัด ณ สคบ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ...เหมือนเดิมครับ..ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ( webadmin )