• สายด่วน สคบ.1166

สคบ.เตือนอย่าหลงเชื่อ..."ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ...นอกจากไม่ประหยัดจริงแล้ว ผู้ใช้อาจได้รับภัยมหันต์"

23 ส.ค. 2562


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )