ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมสคบ. MOU กับม.สวนดุสิต โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการบัตรเครดิต ...
ภาพกิจกรรมสคบ. MOU กับม.สวนดุสิต โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการบัตรเครดิต

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายนิโรธ เจริญประกอบ)
ร่วมพิธีลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการบัตรเครดิต
โดยมีการเสวนา
เรื่อง "ปัญหาบัตรเครดิต ช่วยกันคิดและแก้ไข"
ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)