เกี่ยวกับ สคบ.
ผู้บริหาร


 
ผู้บริหาร สคบ.
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค