ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม คคบ. ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 28 ธ.ค. 2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีซื้อรถยนต์และชำระเงินครบแล้ว แต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ กรณียึดรถที่ค้างค่างวด แต่ขายรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่นก่อนกำหนดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ กรณีขอยกเลิกสัญญาจองและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน ที่ประชุม คคบ.ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจำนวน 12 เรื่อง และที่เป็นกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คือ การให้ความสำคัญกับการโฆษณา ลด แลก แจก แถม ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่จะมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ และที่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน คือ มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย โดยจะออกเป็นประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)