ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.สุ่มตรวจโปรโมชั่นสินค้า กำชับผู้ประกอบการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 26 ธ.ค. 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน และสำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสินค้า ลด แลก แจก แถม (ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และขอความร่วมมือให้มีการแสดงฉลากสินค้าให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)