ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.ร่วม รวมพล "คนแพะและหนี้" จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสวนาในหัวข้อ "อยู่ไทยอย่างไรไม่เป็นแพะ” ในรายการรวมพล "คนแพะและหนี้” (รายการสด) จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายในงานมีจุดบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ "สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยนายภานุพงศ์ คงสมบูรณ์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและคดี ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)