ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้าประเภทตะแกรงเหล็กย่างหรือเตาปิ้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่สคบ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้าประเภทตะแกรงเหล็กย่างหรือเตาปิ้ง ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า การใช้สีเคลือบ การใช้สารที่บัดกรีรอยประสานการเชื่อมต่อ และตรวจสอบ การจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)