ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม คคบ. ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ มาตรการและแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการให้บริการสวนสนุก สวนน้ำ และเครื่องเล่นเคลื่อนที่ตามงานวัด งานประเพณี และงานต่างๆ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินคดีและการบังคับคดีแทนผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, ผลการดำเนินการตามาตรการแก้ไขปัญหาการให้บริการเช่าที่พักอาศัย, ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายเข็มที่ระลึก (ปลอม) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 6 เรื่อง คือ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจขายรถยนต์ ธุรกิจซ่อมรถ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19 เรื่อง (บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม)
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)