ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ. ลงพื้นที่กรณีเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์พังถล่มงานพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 21 พ.ย. 2560

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งพบว่า เทศบาลนครสมุทรปราการได้สั่งระงับการให้บริการเครื่องเล่นดังกล่าวและได้ร้องทุกข์ต่อผู้ประกอบการในฐานที่ประมาทเลินเล่อ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยสามารถสรุปยอดผู้บาดเจ็บจากเครื่องเล่นดังกล่าว ทั้งหมด 15 คน ซึ่งผู้บาดเจ็บสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 14 คน อีก 1 คน กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยท่านรัฐมนตรีฯ ได้กำชับให้จังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ประกอบการนำเครื่องเล่นมาติดตั้งว่าได้ยื่นขอติดตั้งเครื่องเล่นอย่างถูกต้องหรือไม่ และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นต่างๆ ที่มีการให้บริการว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ มีวิศวกรดูแลเครื่องเล่น ช่างตรวจสอบ ถังดับเพลิง เพียงพอในการดูแลเครื่องเล่นต่างๆ หรือไม่ และให้ผู้ประกอบการดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้มาใช้บริการด้วย รวมถึง ให้ สคบ. ดำเนินการกำหนดมาตราการตรวจสอบผู้ประกอบการเครื่องเล่นแบบชั่วคราวที่มักจะนำมาติดตั้งให้บริการแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น แผนการตรวจสอบติดตั้งเครื่องเล่น ต้องมีวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ มาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุ มาตรการในการติดตั้ง การดูแลรักษา กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีแผนระงับเหตุความไม่ปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)