ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนน้ำเพื่อสำรวจการติดตั้งเครื่องเล่นในสวนน้ำและการให้บริการ

วันที่ 6 พ.ย. 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับนายชาญณรงค์ ไวยพจน์ วิศวกรด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมเพื่อสำรวจการติดตั้งเครื่องเล่นในสวนน้ำและการให้บริการเครื่องเล่น ณ สวนน้ำรามายณะ (บริษัท อาร์ ดับบลิว พี จำกัด) จังหวัดชลบุรี พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นและระบบความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการเล่นเครื่องเล่นครั้งนี้
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)