ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
department >> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. >> ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำสายด่วน 1166

วันที่ 12 ก.ย. 2560

              เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ได้จัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสายด่วน 1166 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานโปรแกรมระบบ Call Center  และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งใหม่ การใช้งาน Omni-Channel  Agent, Omni-channel  Supervisor,   Omni-Channel  Manager ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)