ข้อมูลเก่า >> สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560

วันที่ 14 ธ.ค. 2559
 
 
สถิติรับเรื่องร้องทุกข์เดือนมิถุนายน 2560
 
ที่มา : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที 3 กรกฎาคม 2560