ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
สมัครงาน >> สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 17 พ.ย. 2559
 
ลำดับที่ : 2529
 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ  

หัวข้อข่าว :

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

รายละเอียด :

 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2559
 
 
ผู้สนใจสามารถได้ที่ ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 20 พรรษาฯ
 อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี ) ชั้น 5
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
                   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
                         ประจำสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนการเงินและบัญชี)
                         จำนวน 2 อัตรา
                         อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 
                   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
                         ประจำสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนพัสดุ)
                          จำนวน 1 อัตรา
                         อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
        _ _ _________________________________________________________ _ _
                      
เอกสารประกอบการรับสมัคร

                   1. สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
                   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
                   4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
                   5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
  

ไฟล์ประกอบ :

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)