สมัครงาน
แก้ไขประกาศ!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 127 อัตรา

วันที่ 7 ก.ย. 2559
 
แก้ไขประกาศ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 127 อัตรา
 
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร !!  ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน 2559
 
สามารถยื่นใบสมัคร ( ในเวลาราชการ ) ได้ที่
 

      วันที่

   5

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 8

วันที่

6

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 8

วันที่

7

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 4

วันที่

8

กันยายน

2559

เช้า ณ ห้องประชุม 2

 

 

 

 

บ่าย ณ ห้องประชุม 3

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี (อาคารบี) ชั้น 5