ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
สมัครงาน >> สมัครงาน
แก้ไขประกาศ!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 127 อัตรา

วันที่ 7 ก.ย. 2559
 
แก้ไขประกาศ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 127 อัตรา
 
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร !!  ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน 2559
 
สามารถยื่นใบสมัคร ( ในเวลาราชการ ) ได้ที่
 

      วันที่

   5

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 8

วันที่

6

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 8

วันที่

7

กันยายน

2559

ณ ห้องไกล่เกลี่ย 4

วันที่

8

กันยายน

2559

เช้า ณ ห้องประชุม 2

 

 

 

 

บ่าย ณ ห้องประชุม 3

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี (อาคารบี) ชั้น 5
 

 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)