สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก จำนวน 127 อัตรา

วันที่ 5 ก.ย. 2559
 
ลำดับที่ : 2528
 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก จำนวน 127 อัตรา  

หัวข้อข่าว :

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก จำนวน 127 อัตรา
 
 

รายละเอียด :

 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน 2559
 
 
 
( วันที่ 8 กันยายน 2559 ยื่นใบสมัครรอบเช้า ณ ห้องประชุม 2 / รอบบ่าย ณ ห้องประชุม 3 )
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 20 พรรษาฯ
 อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี ) ชั้น 5
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
                   1.ตำแหน่งนิติกร  20  อัตรา
                   2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  11  อัตรา
                   3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  1  อัตรา
                   4.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  2  อัตรา
                   5.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  2  อัตรา
                   6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  2  อัตรา
                   7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  5  อัตรา
                   8.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  1  อัตรา
                   9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรีกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์  8  อัตรา
                 10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย  6  อัตรา
                 11.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1  อัตรา
                 12.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัพเดตฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  1  อัตรา
                 13.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  1  อัตรา
                 14.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  67  อัตรา
                
                  รวมทั้งหมด 127 อัตรา
 
( ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง )
_ _ _________________________________________________________ _ _
                      
เอกสารประกอบการรับสมัคร

                   1. หลักฐานการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
                   3. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
                   4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
                   5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
 
            หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์การทำงานในสาขาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
  

ไฟล์ประกอบ :

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------