สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร

วันที่ 8 ก.ค. 2559
 
ลำดับที่ : 2527
   

หัวข้อข่าว :

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร
 
 

รายละเอียด :

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                         
                         ประจำสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
                         ( ส่วนวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผล )                       
                         จำนวน  2  อัตรา
                         อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งนิติกร
                        
                         ประจำกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
                         จำนวน  3  อัตรา
                         อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
                      
                   เอกสารประกอบการรับสมัคร

                   1. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                   3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
                   4.ใบรับรองแพทย์ 
                   5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
  

ไฟล์ประกอบ :

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------