ข้อมูลเก่า >> สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559


 
 
สถิติรับเรื่องร้องทุกข์เดือนกันยายน 2559
 
 
รายงานสถิติรับเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส1 2559
 
 
ที่มา : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559