ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
Application เพื่อผู้บริโภค
OCPB Complain


 
OCPB  Complain
Office of The Consumer Protection Board
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
       ___________________________________________________________________________________________________________________________
 
คำอธิบาย
 
OCPB  Complain (ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) เป็น Mobile Application สำหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการร้องทุกข์ ซึ่งสามารถที่จะติดตามการร้องทุกข์ที่ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ โดยมีให้บริการบนระบบปฏิบัติการ  IOS  และ  Android
 
 
 
ดาวน์โหลด
 

        
**รองรับ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป

 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)