ข้อมูลเก่า >> Application เพื่อผู้บริโภค
OCPB Complain


 
OCPB  Complain
Office of The Consumer Protection Board
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
       ___________________________________________________________________________________________________________________________
 
คำอธิบาย
 
OCPB  Complain (ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) เป็น Mobile Application สำหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการร้องทุกข์ ซึ่งสามารถที่จะติดตามการร้องทุกข์ที่ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ โดยมีให้บริการบนระบบปฏิบัติการ  IOS  และ  Android
 
 
 
ดาวน์โหลด
 

        
**รองรับ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป